Aselam Sukenzi

"Kiedy uległem wypadkowi, byłem wdzięczny za wypłatę otrzymaną z mojej polisy! Nie wiem co bym zrobił, gdybym nie miał tych pieniędzy. Firma The Unlimited naprawdę mi pomogła."

- Aselam Sukenzi

Rae Thompson
Adriaan Spencer
Mrs Nkosi
Radha Chetty
Ronell Mienie
Nicolus Mceleni Nkosi
Zanele Buthulezi
Felicia Cuttings
Qaqambile Benya