Kontakt:

THE UNLIMITED POLAND Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska numer 209 lokal 1
00-436 Warszawa

NIP: 701–051–30–35
REGON: 362749387

KRS: 0000580481 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego: 100 000,00 PLN

Adres korespondencyjny:

ul. Czerniakowska numer 209 lokal 1
00-436 Warszawa

Tel.: 22 125 33 50
Fax.: 22 125 33 50
E-mail: centrumklienta@theunlimited.pl

Godziny pracy biura:

poniedziałek – piątek w godzinach 8:30 – 16:30